องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เร่งดำเนินการตามมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในรถโดยสารประจำทาง โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สูงเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล


อ่านข่าว ชวนประชาชนแจ้งเบาะแส รถควันดำก่อฝุ่นพิษ

 

               นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

               ขสมก. ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว โดยให้ทุกเขตการเดินรถถือปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล โดยแบ่งการดำเนินมาตรการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 

ขสมก. เข้มมาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5 รถโดยสารประจำทาง

 

               1. มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย

 

               1.1 การตรวจวัดควันดำรถโดยสารทุกรอบ ทุกเที่ยว ทุกคัน ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน โดยห้ามมิให้รถที่มีค่าไอเสียเกิน 35% ออกวิ่งโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งเข้าซ่อมบำรุงโดยทันที

 

ขสมก. เข้มมาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5 รถโดยสารประจำทาง

 

               1.2 ขอความร่วมมือ ให้บริษัทเหมาซ่อมบำรุงรถโดยสาร ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวฉีด ไส้กรองไอเสีย ไส้กรองอากาศ และท่อพักไอเสีย รวมทั้งล้างทำความสะอาดท่อไอเสียของรถโดยสารทุกคันก่อนรอบปกติ เพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย

 

               1.3 การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2,075 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 15% ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 33% ไฮโดรคาร์บอน 21% และลดฝุ่นละอองได้ 3.7% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลเดิม

 

               1.4 ล้างทำความสะอาดอู่จอดรถ และรถโดยสาร เพื่อชะล้างฝุ่นละออง

 

ขสมก. เข้มมาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5 รถโดยสารประจำทาง

 

               1.5 มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางมาทำงาน

 

               2. มาตรการระยะยาว ขสมก.จะจัดหารถโดยสารใหม่ที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชน เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

 

ขสมก. เข้มมาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5 รถโดยสารประจำทาง

 

               ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเปลี่ยนมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดแล้ว ยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้อีกด้วย