30 มกราคม 2563  ณ วัดองค์ทะไลลามะ ธรรมศาลา ประเทศอินเดีย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โพสต์ภาพข้อความผ่าน Pramote OD Pantapat เผย องค์ทะไลลามะ ปลุกพลังพุทธทุกนิกายสวดมนต์ป้องกันโรคร้าย (ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) ไม่ให้ไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาดต่อไป

 

 

 

              29 มกราคม 2563 นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกของหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาและสาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าเฝ้าท่านองค์ทะไลลามะ ต้นแบบนักสันติภาพระดับโลกเพื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

              ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระวิเทศวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ , รองเลขาธิการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้นำเข้าเฝ้าพร้อมเรียนรู้กับนักสันติภาพระดับโลก ในฐานะนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

              ท่านองค์ทะไลลามะ ได้กล่าวถึงโรคระบาดคือ ไวรัสโคโรน่า กำลังระบาดรุนแรง ได้กระจายออกนอกประเทศจีนแล้ว พวกเราชาวพุทธควรจะร่วมกันสวดมนต์ไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ท่านได้ให้คำเสนอแนะว่า เรามีวิธีการสวดมนต์คล้ายๆ กัน แต่บทสวดมนต์อาจจะแตกต่างกัน ไม่เป็นไร สวดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเป็นโรคร้าย มีผู้คนส่วนมากในโลกขณะนี้กังวลและหวาดกลัวโรคระบาดนี้มาก ขอท่านทั้งหลายร่วมสวดมนต์เพื่อป้องกันโรคร้าย

 

 

 

              จากนั้นท่านองค์ทะไลลามะ ได้กล่าวกับ 2 ประเทศ คือ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ว่า พระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นศักยภาพของมนุษย์ แต่มิติศาสนาอื่นจะเชื่อในพระเจ้า พระพุทธศาสนาจะต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติเท่านั้น แต่เราเคารพทุกศาสนา เพราะแต่ละศาสนามีดีอยู่แล้ว เราจึงต้องให้เกียรติทุกศาสนาจะนำไปสู่สันติสุข ปัจจุบันเราอายุ 84 ปี ยังต้องเรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งที่เน้นมากคือ วิปัสสนากรรมฐาน สำคัญในทุกชีวิต ทุกศาสนา ตะวันออกมีฐานของวิปัสสนากรรมฐาน ตะวันตกเพิ่งมาสนใจในด้านของสติ ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น มีการพัฒนาต่อยอดคำสอนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละประเทศ 

              ยังกล่าวย้ำว่า ให้ทุกท่านฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถลดความโลภโกรธหลง สามารถจัดการความทุกข์ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

องค์ทะไลลามะ ชวนสวดมนต์ส่งกำลังใจป้องกันไวรัสโคโรน่า

 

 

 

องค์ทะไลลามะ ชวนสวดมนต์ส่งกำลังใจป้องกันไวรัสโคโรน่า

 

 

 

องค์ทะไลลามะ ชวนสวดมนต์ส่งกำลังใจป้องกันไวรัสโคโรน่า

 

 

 

              เน้นย้ำให้เคารพผู้อื่นแม้จะมีความคิดที่แตกต่างกัน ให้เกียรติทุกศาสนา รวมถึงเคารพในศาสนาเดียวกัน เราจึงต้องไม่โจมตีศาสนาและนิกายอื่นๆ ด้วยการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกรูปแบบด้วยการฝึกฝนตนเองเป็นสันติภายใน ฝึกตนเองก่อนแล้วไปช่วยเหลือคนอื่น จึงต้องฝึกการลดอัตตาตัวตนของเราในเบื้องต้น

              ดังนั้น การเข้าเฝ้าในครั้งนี้ พระองค์ทรงให้เกียรติคนไทยเป็นอย่างยิ่ง พอพระองค์มาถึงห้องประชุมเบื้องต้นคือถามหาคนไทย เสด็จมาทักทายพระสงฆ์ทุกรูป นับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในการมีโอกาสเข้าพบองค์ทะไลลามะในครั้งนี้ จึงขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมสุพิศและกัลยาณมิตรทุกท่านในการประสานงาน กราบในความเมตตาท่านเจ้าคุณสมัครและคุณอุบลวรรณในการถอดบทเรียนคำสอนในโอกาสนี้