ด่วน ศาลคดีทุจริตฯสั่ง สตช.แจง แต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม

            ด่วน ศาลคดีทุจริตฯสั่ง สตช.แจง แต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม