เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นยังคงน่าเป็นห่วง ในหลายพื้นที่พบปริมาณเกินมาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,376 คน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1.ประชาชนติดตามข่าวสถานการณ์ฝุ่น PM2.5  มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ติดตามเป็นประจำทุกวัน  55.09%  เพราะสถานการณ์รุนแรง เข้าขั้นวิกฤต กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อยากรู้ค่าฝุ่นละอองในแต่ละวันว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ฯลฯ 
อันดับ 2 ติดตามบ้างเป็นบางวัน 35.03%  เพราะอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยได้ติดตาม 8.00% เพราะทำให้รู้สึกเครียด กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากรับรู้ข้อมูลมากเกินไป ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่ได้ติดตามเลย 1.88% เพราะไม่มีเวลา ต้องทำงาน ไม่อยากรู้ สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า ฯลฯ

 

2. ประชาชนรู้สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5  หรือไม่?
อันดับ 1 รู้  84.30% สาเหตุ คือ เกิดจากตัวเราเอง การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ควันจากท่อไอเสียของรถที่มีจำนวนมากในท้องถนน การเผาไหม้ต่างๆ เช่น เผาป่า เผาหญ้า เผาขยะ อาหารปิ้ง ย่าง สภาพอากาศแปรปรวน ป่าไม้ลดลง ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่รู้ 15.70% เพราะไม่สนใจ เป็นฝุ่นทั่วๆ ไป ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ฯลฯ      

 

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 สุขภาพร่างกาย ระบบทางเดินหายใจ สมอง 94.45%
อันดับ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 22.65%
อันดับ 3 การดำเนินชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมนอกบ้าน 12.94%
อันดับ 4 สภาพอากาศ ทัศนวิสัยในการมองเห็น 10.17%
อันดับ 5 สุขภาพจิต อารมณ์ 4.31%

 

4. ประชาชนมีวิธีการที่จะไม่ให้เกิดฝุ่น หรือ ไม่เพิ่มฝุ่น ด้วยวิธีใดบ้าง?
อันดับ 1 ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้บริการรถสาธารณะแทน ตรวจเช็คเครื่องยนต์ 60.86%
อันดับ 2 ไม่เผาไหม้ในที่โล่ง ไม่สูบบุหรี่  ปิ้ง ย่าง 44.26%
อันดับ 3 ทำความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม 24.80% 

 

5. ประชาชนมีวิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 อย่างไร?
อันดับ 1 สวมหน้ากากอนามัย 96.00%
อันดับ 2 ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น  35.84%
อันดับ 3 ดูแลสุขภาพ กินอาหาร กินวิตามิน ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ 11.68%

 

 6. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร?
อันดับ 1 ออกมาตรการต่างๆ บังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น จำกัดปริมาณรถส่วนบุคคล ให้ใช้รถสาธารณะ ห้ามเผาไฟ     33.77%
อันดับ 2 ตรวจจับรถทุกประเภทที่มีควันดำ กำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุก 31.36%
อันดับ 3 ฉีดน้ำ พ่นละอองน้ำ ทำฝนหลวง 26.97%
อันดับ 4 แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน มีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นแต่ละวัน  24.78%
อันดับ 5 ควบคุมการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆ 16.45%

 

 7. ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้มากน้อยเพียงใด?  
อันดับ 1 ไม่มั่นใจเลย 52.90% เพราะไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ฯลฯ 
อันดับ 2 ไม่ค่อยมั่นใจ 40.70% เพราะประชาชนต้องดูแลตัวเอง สถานการณ์ฝุ่นยังมีทุกพื้นที่ แก้ไขได้ยาก มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น  ฯลฯ
อันดับ 3 ค่อนข้างมั่นใจ 4.80% เพราะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างเต็มที่  ฯลฯ
อันดับ 4 มั่นใจมาก 1.60% เพราะมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับปัญหา ปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขได้ ฯลฯ

 

ปชช.ไม่มั่นใจฝีมือรัฐบาล แก้ฝุ่น PM 2.5 ได้