เมื่อวันที่ 25  ม.ค.63  กรมควบคุมโรค เผยแพร่ข้อความ ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง จากกรณีสื่อบางแห่งนำเสนอไทยหยุดทำการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยระบุว่า
      "จากข่าวที่ปรากฏในสื่อบางสื่อ อาจทำให้ประชาชนสับสนได้ครับ ทางกรมขอยืนยันว่า นอกจากจะไม่หยุดทำการคัดกรองแล้ว พรุ่งนี้(26ม.ค.)จะเริ่มการคัดกรองเที่ยวบินที่มาจากเมืองอื่นๆ ที่มีรายงานการระบาดอีกด้วย เช่น Guangzhou เป็นต้น"

กรมควบคุมโรค แจง สื่อบางแห่งมั่วหยุดคัดกรองไวรัสโคโรนา