เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงความรุนแรงของ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ว่า โรคไวรัสโคโรน่า อยู่ในตระกูลเดียวกันกับโรคซาร์ส (Sars) และ เมอร์ส (MERS)

 

 

 

ยังไม่ชัดอัตราเสียชีวิต ไวรัสโคโรน่า มากน้อยกว่าซาร์ส-เมอร์ส

 

 

 

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์

 

 

 

               ทำให้อาการของโรคคล้ายกัน คือ ระบบทางเดินหายใจ ส่วนความรุนแรงนั้น ต้องดูข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งขณะนี้มีเฉพาะโรคซาร์ส และโรคเมอร์ส อย่างโรคซาร์ส เกิดขึ้นประมาณ 17 ปี ก่อน พบว่า มีความรุนแรงจนทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 10% ส่วนโรคเมอร์ส มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 30% ขณะที่ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 เป็นชนิดใหม่ที่พบในจีน ยังไม่มีข้อมูลมากนัก แต่จากข้อมูลทางการจีนเบื้องต้นที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต พบอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 2% แต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่ยืนยันทางการไม่ได้

 

 

 

               “ทุกวันนี้ข้อมูลทุกอย่างต้องมาจากทางการจีนที่ส่งให้ทางองค์การอนามัยโลก แต่จากข้อมูลการระบาดของโรคในอดีต อย่างโรคซาร์ส กว่าจะทราบก็หลายเดือน จนมีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่กรณีไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ขณะนี้หลายประเทศเตรียมพร้อมกันอยู่ รวมทั้งประเทศไทย” รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี กล่าว

               ผู้สื่อข่าวถามว่า การแพร่กระจายเชื้อจะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ด้วยหรือไม่ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี กล่าวว่า อาการก็จะคล้ายกัน เพราะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ประเด็นคือ หากเราดูแลตัวเอง เริ่มป่วย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมทั้งไปพบแพทย์ก็จะเป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการทำเช่นนี้จะป้องกันโรคทางเดินระบบหายใจได้หลายโรค

 

 

 

ยังไม่ชัดอัตราเสียชีวิต ไวรัสโคโรน่า มากน้อยกว่าซาร์ส-เมอร์ส

 

 

 

               “ที่กังวลคือ เด็กนักเรียน ยิ่งช่วงนี้ใกล้สอบ พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์บางคนไม่ค่อยอยากให้เด็กขาดเรียน กลัวเรียนไม่ทันเพื่อน สอบไม่ทันเพื่อน ซึ่งตรงนี้เสี่ยง เพราะเด็กๆ อาจแพร่กระจายเชื้อต่อกัน และนำเชื้อไปแพร่ต่อยังครอบครัว พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดหากเริ่มป่วย ไอ จาม ก็ควรหยุดเรียนพบแพทย์เพื่อรักษาก่อนจะดีที่สุด ไม่ใช่ว่าป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส แต่เป็นการป้องกันโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมด” รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี กล่าว

 

 

 

--------------------

ที่มา : hfocus.org