คมชัดลึกออนไลน์ 8 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ปรับหนัก เจ้าของรถเปลี่ยนเครื่อง เสริมแหนบไม่แจ้งขนส่ง

23 มกราคม 2563 - 11:55 น.
เปลี่ยนเครื่อง,เสริมแหนบรถ,ดัดแปลงตัวรถ,กรมการขนส่งทางบก,สาเหตุอุบัติเหตุ
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 501 ครั้ง

ขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถเปลี่ยนสภาพ ดัดแปลงรถ ไม่แจ้ง มีความผิดปรับหนัก 2,000 - 5,000 บาท


               กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! กรณีการเสริมแหนบ เปลี่ยนเพลาล้อ หรือดัดแปลงตัวรถ เพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องยนต์ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นการดัดแปลงที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของตัวรถ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้


อ่านข่าว อย่าทำ ปลอมป้ายทะเบียน โทษหนัก ปรับ จำ ยึดรถ

 

               นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยของตัวรถและการใช้งาน บนท้องถนน รถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีที่การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งาน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

               เช่น การแก้ไขระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบส่งกำลัง การเสริมแหนบสปริง การเปลี่ยนเพลาล้อ การดัดแปลงตัวถัง การติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำไปใช้งาน 

 

               ทั้งนี้เจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้ โดยแสดงหลักฐาน ได้แก่ การได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต เช่น ใบเสร็จค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ ค่าแรง และหนังสือรับรองจากวิศวกร สาขาเครื่องกลหรือยานยนต์ นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป

 

อ่านข่าว ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งต่อเนื่อง ขนส่งเดินหน้าเร่งลดมลพิษ

 

               โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาเก็บไว้ประจำรถเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน หากตรวจสอบพบการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย

 

 

               หากเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีความผิดตามมาตรา 14 ฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

               ส่วนกรณีเป็นรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีความผิดตามมาตรา 78 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

               รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งานของรถ หรือไม่ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถ และไม่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เช่น ติดตั้งแร็คหลังคา โรลบาร์ สปอยเลอร์ แม็กไลน์เนอร์ กันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) 


อ่านข่าว ขนส่งตรวจรถควันดำ ออกใบเตือนแล้ว 43 คัน

 

               โดยขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอันตรายต่อการขับขี่ ขอความร่วมมือเจ้าของรถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

               หากมีการแก้ไขดัดแปลงตัวรถที่ต้องแจ้งขออนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานบนท้องถนน

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ