เรื่องของแพะกลายพันธุ์ในอินเดียที่ได้รับการบูชาในฐานะที่เป็น "เทพเจ้าอวตาร" เนื่องจากมีดวงตาและปากคล้ายมนุษย์

 

 

 

อินเดียบูชาแพะกลายพันธุ์ในฐานะเทพเจ้าอวตาร

 

 

 

 

              แพะกลายพันธุ์ตัวนี้ เกิดที่หมู่บ้านนิโมเดีย นอกเมืองไชยปุระ รัฐราชสถานของอินเดีย และเจ้าของได้โพสต์คลิปวิดีโอความประหลาดของมันลงในออนไลน์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า มันอาจเป็นโรคไซโคลเปีย ที่ทำให้ใบหน้าผิดปกติ แต่เจ้าของกลับเชื่อว่า มันเป็น "เทพเจ้าอวตาร" เพราะมีดวงตาและปากคล้ายมนุษย์

              แต่แม้ว่าแพะจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย แต่มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มสัตว์ 5 ชนิด ที่ได้รับการบูชาตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ซึ่งได้แก่ วัว ลิง งู ช้าง และ เสือ

 

 

 

อินเดียบูชาแพะกลายพันธุ์ในฐานะเทพเจ้าอวตาร

 

 

 

อินเดียบูชาแพะกลายพันธุ์ในฐานะเทพเจ้าอวตาร