ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ภาพข้อความ ทำไม 6 ปี 24 เดือน ไม่เป็น 8 ปี ? ขอเขียน 3 ข้อ อธิบายง่ายๆ ให้ชาวบ้านเข้าใจ เพราะอะไร ศาลถึงแยกการลงโทษ ปี กับ เดือน ออกจากกัน

 

 

 

              มีคนถามกันมาเยอะว่า ทำไมศาลถึงตัดสิน 6 ปี 24 เดือน ไม่ตัดสิน 8 ปี ไปเลย

              ผมในฐานะอดีตนักโทษหลายครั้งหลายครา ขอเขียนอธิบายง่ายๆ ให้ชาวบ้านเข้าใจ ดังนี้

              1. กฎหมายบางมาตราจำคุกเป็นเดือน เช่น ข้อหาแรกศาลลงโทษ 6 เดือน ข้อหาที่สองศาลลงโทษอีก 6 เดือน นับรวมกันเป็น 12 เดือน แต่ไม่ใช่ 1 ปี

              2. สาเหตุเพราะในการลงโทษตามกฎหมาย 1 ปี เท่ากับ 365 วัน แต่ 1 เดือน กำหนดให้เท่ากับ 30 วัน

              3. ดังนั้น หากศาลตัดสินว่าจำคุก 1 ปี จึงเท่ากับ 365 วัน แต่หากตัดสินว่าจำคุก 12 เดือน เท่ากับติดคุก แค่ 360 วัน

              น้อยลงไป 5 วัน

              แหม.. อิสรภาพแม้แต่วันเดียวก็มีค่านะครับ การติดคุกจะติดขาดหรือเกินไปวันเดียวก็ไม่ได้

 

 

 

อดีตนักโทษ ชูวิทย์ ไขข้อข้องใจทำไมศาลถึงตัดสิน 6 ปี 24 เดือน

 

 

 

              ยกตัวอย่าง หากศาลตัดสินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ให้จำคุก 1 เดือน ไม่ได้หมายความว่าปีนี้จะออกวันที่ 29 กุมภาพันธ์ได้ ต้องอยู่ให้ครบ 30 วัน

              จึงขอให้เข้าใจด้วยว่า เพราะอะไร ศาลถึงแยกการลงโทษ ปี กับ เดือน ออกจากกัน

 

 

 

อดีตนักโทษ ชูวิทย์ ไขข้อข้องใจทำไมศาลถึงตัดสิน 6 ปี 24 เดือน