พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมกรุงเทพฯ ในช่วงนี้ ล่าสุด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมอบหมายให้ กรมแพทย์ทหารบก ส่งชุดเวชกรรมป้องกัน ออกให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง พร้อมแจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเบื้องต้นให้กับประชาชน ตามชุมชนในพื้นที่ กทม.ที่มีค่าฝุ่นละอองที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ทบ. ส่งชุดแพทย์ทหารให้คำแนะนำ ปชช. รับมือฝุ่นพิษ

 

          พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ส่วนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่ง กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และสภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา บางจังหวัด เช่น ลําปาง น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย คุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมประชุม กับทางจังหวัด เพื่อเตรียมรับมือและดูแลประชาชนแล้ว 

 

ทบ. ส่งชุดแพทย์ทหารให้คำแนะนำ ปชช. รับมือฝุ่นพิษ

 

          "ขณะนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ และเร่งดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ และลดปริมาณฝุ่นละออง อาทิเช่น การฉีดพ่นละอองน้ำ ,การบังคับใช้กฏหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด , การบริหารจัดการเชื้อเพลิงยุคใหม่ ทำโดยไม่เผาวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ , จัดตั้งจุดตรวจวัดควันดำ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนตัว ,สาธารณสุขในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง , การจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เป็นต้น" รองโฆษก ทบ. กล่าว