คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

กรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้างขอรับบริการแรงงานต่างด้าว MOU

19 มกราคม 2563 - 00:05 น.
กรมการจัดหางาน,แจ้งนายจ้าง,ขอรับบริการแรงงานต่างด้าว MOU
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 499 ครั้ง

กรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้าง ขอรับบริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว MOU ได้ที่สำนักงานฯ เขตพื้นที่ พร้อมย้ำ จนท.ให้บริการยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีธรรมาภิบาล


       กรมการจัดหางาน ประกาศ  นายจ้าง ยื่นขอรับบริการจ้างแรงงานต่างด้าว และนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ณ สถานที่ตั้งของสถานประกอบการนายจ้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมรับนโยบายรมว. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล ให้บริการสะดวก ชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ

        นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการจัดหางานได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดรับกับความต้องการของนายจ้าง

      กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งให้ทราบว่า นายจ้างที่ประสงค์ยื่นขอรับบริการจ้างแรงงานต่างด้าว และนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU สามารถดำเนินการได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ณ สถานที่ตั้งของสถานประกอบการนายจ้าง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

      ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล โดยให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก มั่นใจ มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ ตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

      “ กรมการจัดหางาน ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานกระจายไปยังสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอในการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สอดรับกับความต้องการใช้บริการของนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ให้สะดวกมากขึ้นโดยปรับรูปแบบ ไม่ต้องเดินทางมายังส่วนกลาง  โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล ให้บริการสะดวก ชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด2 กรมการจัดหางาน ”  นายสุชาติฯ  กล่าว
 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ