17 มกราคม 2563 กรมสบส.สธ.เชิญชวนกิจการสปาและนวดไทย สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล  "Thai World Class Spa And Nuad Thai Premium 2020" ประกาศศักดิ์ศรีกิจการน้ำดีแบบพรีเมียมระดับสากล สู่สายตาชาวโลก

     

 

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปิดเผยว่า จากข้อมูลของ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์(ปี 2561) พบว่า มูลค่าตลาดธุรกิจสปาในไทยมีการเติบโตถึงราว 8% ต่อปี ติดอันดับ 16 ของโลกและเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย เป็นรองเพียงจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ธุรกิจด้านบริการสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสปา หรือนวดไทย ให้มีจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น กรม สบส. จึงมีการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมฯ ให้มีการพัฒนามาตรฐานจนเทียบเท่าระดับสากล และมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่กิจการ อันเป็นการการันตีคุณภาพมาตรฐานให้กับกิจการน้ำดีที่มีความพรีเมียมระดับสากล

 

 

 

เชิญชวนสปา นวดไทย สมัครรับรางวัลการันตีพรีเมียมสู่ชาวโลก

 

 

 

โดยรางวัลดังกล่าวได้แก่รางวัลสปาสากล (Thai World Class Spa) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับแพลทตินัม (Platinum) ซึ่งเทียบชั้นสปาหรู 5 ดาว ระดับโกลด์ (Gold) และระดับซิลเวอร์ (Silver) โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ได้มีการมอบรางวัลนวดไทยพรีเมียม (Nuad Thai Premium) ให้แก่กิจการนวดไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย  

 

 

รายชื่อกิจการที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะถูกนำไปประกาศที่เว็บไซต์ของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. และยังได้มีการขอความร่วมมือไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ในการเผยแพร่รายชื่อของกิจการที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงประชาสัมพันธ์โล่รางวัล ซึ่งจะมีตราสัญลักษณ์คุณภาพมาตรฐาน สบส.ที่เป็นรูปมือจีบ ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและเลือกใช้บริการกิจการสปาและนวดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ โดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์นี้

 

 

 

เชิญชวนสปา นวดไทย สมัครรับรางวัลการันตีพรีเมียมสู่ชาวโลก

 

 

 

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. เปิดเผยว่า สำหรับปีงบประมาณ 2563 กรมสบส.ได้เปิดรับสมัครกิจการสปาและกิจการนวดไทยที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน เพื่อรับรางวัลสปาสากล และนวดไทยพรีเมียมแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยในส่วนกลางสามารถยื่นใบสมัครมาได้ที่กรมสบส. สำหรับส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ในพื้นที่ ซึ่งกิจการที่จะได้รับรางวัล ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 5 ด้าน ต้องมีความพิเศษมากกว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐานทั่วไป เช่น บริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส การตกแต่งร้านเน้นความเป็นไทย มีอัตลักษณ์ตามถิ่นที่ตั้ง บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานและสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ฯลฯ เป็นต้น

 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับรางวัล สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และศึกษาหลักเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7081 หรือสอบถามศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้ง 12 แห่ง และ สสจ.ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ