แห่งแรก...คาเฟ่อเมซอนสร้างโอกาส รายได้ วัยเก๋า

15 มกราคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance)   

 

 

 

แห่งแรก...ร้านกาแฟวัยเก๋า...คาเฟ่อเมซอนสร้างโอกาสและรายได้

 

 

โดยมี นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

แห่งแรก...ร้านกาแฟวัยเก๋า...คาเฟ่อเมซอนสร้างโอกาสและรายได้

 

 

นายจุติ กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท ปตท. และผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสกับผู้สูงวัยให้สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณค่า สร้างทักษะให้พวกเขามีอาชีพและรายได้ สิ่งสำคัญสุดคือให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ สาขากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัย ตนได้สอบถามผู้ที่มาปฏิบัติงานว่ามีความรู้สึกอย่างไร เขาบอกว่ามีความสุขมาก ๆ แค่คำพูดแค่นี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้ว

 

แห่งแรก...ร้านกาแฟวัยเก๋า...คาเฟ่อเมซอนสร้างโอกาสและรายได้

 


นายจุติ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวนับเป็นต้นแบบความร่วมมือและผลักดันการมีส่วนร่วมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมของประเทศไทยให้มีคุณภาพ สามารถนำพากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น