คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ตรุษจีนเยาวราช 25 ม.ค.

15 มกราคม 2563 - 16:23 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯ,เสด็จฯตรุษจีนเยาวราช,คมชัดลึก
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 673 ครั้ง

ชาวไทยเชื้อสายจีนจัดยิ่งใหญ่ ขยายพื้นที่ถึงสี่แยกราชวงศ์ จัดเตรียมหนูทองคำ ทูลเกล้าฯ ถวาย 

                เวลา 14.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2563 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางฉาง อยู่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปรเทศไทย นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จฯ และ พลต.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ร่วมแถลงข่าวการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช
 


             


 

 

                นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เผยว่า เทศกาลตรุษจีนงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วย ทางเยาวราชได้มีการจัดงานตรุษจีนเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราช ทางกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานประเพณีตรุษจีน จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์  นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น จัด”งานตรุษจีนเยาวราช“ ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้  

 

 

 

                ประชาชนสามารถร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน, การออกบูธกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน, การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ,ชมแสง สี และบรรยากาศของถนนเยาวราชยามค่ำคืนและในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีใหญ่  บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ และเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 ที่ถนนเยาวราช

 


              นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 กล่าวว่า งานตรุษจีนเยาวราช จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธํารงอยู่ และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และยังเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเท่ียว และยังได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนกันท่ีเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ที่ประเทศไทย
 

                                     (ฐาปน สิริวัฒนภักดี แจกอั่งเปา)   

 

                เทศกาล“ตรุษจีนเยาวราช” ในปี้นี้ มีกําหนดจัดขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนท่ัวโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน ในประเทศไทย ที่จัดทุกปีมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดงานตรุษจีนเยาวราชรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้งที่ 20 สำหรับในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมหนูทองคำ ทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ทรงวางบนถังข้าวสารในพิธีเปิดงาน
 

 

 

 

               ทั้งนี้ นายฐาปน กล่าวอีกว่า เทศกาลน้ีถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สอดล้องกับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ให้เป็นมหานครแห่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยว ในระดับโลก ในปีน้ีนับเป็นปีมหามงคลยิ่งของชาวไทยท่ีจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” จากรัฐบาลจีน ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ท่ีมีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน

 


                 “เทศกาลตรุษจีนเยาวราชยังได้มีการขยายพื้นท่ีการจัดงานเป็นพิเศษไปถึงสี่แยกราชวงศ์ พร้อมจัดเต็มกิจกรรม สีสันความสนุก ความสุข และความบันเทิงมากมาย มีการออกบูธจากท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน รวมท้ังการแสดงวัฒนธรรมจีน ที่ทางรัฐบาลจีน ส่งมาร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” อาทิ มีการแสดงสิงโตบนดอกเหมย การแสดงสิงโต 22 หัว และการแสดงพิเศษจากศิลปินนักร้องที่มีช่ือเสียงอีกมากมาย ที่จะได้รับชมตลอดทั้ง 2 วัน ได้สัมผัสของดีของเด่นมากมายของเยาวราช ได้มากราบไหว้ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนในคร้ังน้ี และขอเชิญชวนร่วมเฝ้ารับเสด็จ“ นายฐาปน กล่าว
     

 

 

                                                        

                  นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ทาง ททท. เล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานตรุษจีนในประเทศไทยของชาวไทยเชื้อสายจีนในทุกจังหวัด เพราะนอกจากจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ยังเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น แต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมให้คนในพื้นที่ ในท้องถิ่นมีรายได้ และ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

 

 

            นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนตรุษจีนปีนี้ฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในวันที่ 24  ม.ค. เวลา 17.00 ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ จะมีพิธีกล่าวสารอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ เพื่ออวยพร แก่ชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนทั้งจากไทยและจีน   

 

 

 

              ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายลั่ว ชู่กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน และ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี  ร่วมกันกล่าวอวยพรในวันดังกล่าว ซึ่งที่สยามสแควร์จัดงานเทศกาลตรุษจีนประทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. ที่ลานสีฟ้า สยามสแควร์ และในวันที่ 25 ม.ค.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ภายในงานนำการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีจากมณฑลต่างๆ ของจีนมาถึง 150 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน  และการแจกเหรียญที่ระลึกในเทศกาลตรุษจีน และกิจกรรมน่าสนใจภายในงานมากมาย

 


     

 

 

              “สำหรับตรุษจีนเยาวราชปีนี้มีการแจกเหรียญมงคลที่ระลึก ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งเกจิอาจารย์ 4 รูป ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับเป็นอย่างมาก เหรียญจัดทำด้วยเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ด้านหลังเป็นรูปวาดหนู 3 ตัว ปีนักษัตรประจำปี 2563 ออกแบบโดยอาจารย์หาน เหม่ยหลิน ศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีภาษาจีนด้านหลัง หมายความว่า “ร่ำรวย ปลอดภัย ราบรื่น” ซึ่ง ททท. จะแจกเหรียญมงคลให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช  วันละ 9,999 เหรียญ ณ บูธ ททท.เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ” นายยุทธศักดิ์ กล่าว 

 

                

 

              ด้าน นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวว่า เขตสัมพันธ์วงศ์เป็นพื้นที่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย การจัดงานตรุษจีน ถือเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การจัดงานตรุษจีนเยาวราชในปีนี้ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมใจสนับสนุนการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตสัมพันธวงค์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย และยังเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นเยาวราช และยังเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน)  ปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน  ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน  

 

           

               นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน กล่าวถึงการเตรียมความ พร้อมด้านการรับเสด็จ ว่า การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันดังกล่าว ได้มีหมายกำหนดการเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ เวลา 16.00 น. เสด็จฯ ถึงธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขาเยาวราช ทรงเสวยพระกายาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

                 จากนั้นเสด็จฯ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ทรงนมัสการพระพุทธทศพลญาณ ณ พระอุโบสถ และ ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร จากนั้นเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทย

 

   

 

 

           ต่อจากนั้นเสด็จฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อนมัสการพระอวโลกิเตศวร ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 และคณะกรรมการมูลนิธิเทียนฟ้า เสด็จฯ ทอดพระเนตรซุ้มจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยภูฟ้า, ภัทรพัฒน์, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,โครงการดอยตุง,กระทรวงพาณิชย์โครงการประชารัฐ และสุพลอาหารแช่แข็ง จากนั้นเสด็จฯ หยั่นหว่อหยุ่น เด็กสมบูรณ์ เสด็จฯ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชัยภูมิการาม

 

 

           

              จากนั้นเสด็จฯ ห้างขายยาเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช เสด็จฯพระราชดำเนินซอยอิสรานุภาพ ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ รับของถวายจากประชาชน แล้วแวะพักพระอิริยาบถ ณ ร้านง่วนสูน จากนั้นเสด็จฯ ยังวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด แล้วเสด็จฯประทับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีวัดมังกร เสด็จขึ้นที่สถานีสามย่าน ทอดพระเนตรกิจการภายในศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ แล้วจึงเสด็จกลับ โดยรถยนต์พระที่นั่ง

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ