เมื่อวานนี้(14 มกราคม 2563) นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สบอ.12 (นครสวรรค์)​ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเก็บข้อมูลกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เพื่อศึกษาชนิดสัตว์ป่า ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โป่ง ทุ่งหญ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อน้ำวงที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อสัตว์ป่าใช้ประโยชน์

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

 

                 ผลการตรวจสอบกล้องดักถ่ายพบสัตว์ป่าหลายชนิด ประกอบด้วย วัวแดง ,กะทิง ,สมเสร็จ ,นกยูง ,หมูป่า ,เม่น ,กวางป่า ,เสือโคร่ง และค่างแว่นถิ่นเหนือ ในพื้นที่ ขสป.ห้วยขาแข้ง จากภาพเหล่านี้ยิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า

 

 

ตื่นตา สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโผล่หากิน สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่า