15  มกราคม 2563 “สมศักดิ์” ขีดเส้น มิ.ย. 63 กฎหมายผ่านสภาฯ ปลดล็อกกระท่อมพ้นยาเสพติด ประสานกระทรวงทรัพย์ฯ เพาะต้นกล้ากระท่อม “พันธุ์นาสาร” แจกชาวบ้าน  รณรงค์ปลูกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทดแทนนำเข้ายา-มอร์ฟีน 

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ...

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายมีความพร้อมประมาณ 95 % หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 22 ม.ค.จะนำร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) ที่มีการแก้ไขปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพให้โทษ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ส. และคาดว่าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 3 มี.ค. จากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณารายละเอียด ก่อนนำกลับเข้าครม.เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯตามขั้นตอน เบื้องต้นเชื่อว่าคงไม่มีใครคัดค้านการปลดล็อกกระท่อม แต่ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะผ่านสภาฯ 3วาระรวด ยังต้องมีการตั้งคณะกรรมมาธิการขึ้นมาศึกษา จึงประเมินว่าสภาฯจะพิจารณาผ่านร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 10 มิ.ย.63

 

"กระท่อมถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2485 แม้จะมีความพยายามยกเลิกแต่ยังติดขัดเหตุผลบางอย่าง ปัจจุบันในสภาฯไม่มีส.ส.คนใดคัดค้านการปลดกระท่อมออกจากยาเสพติด ตรงกันข้าม ส.ส.ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า มีการศึกษาให้ยกเลิกกระท่อมตั้งแต่ ปี 2546 เหตุใดจึงยังทำไม่ได้ ผมไม่ใช่นักกฎหมาย ไม่รู้ไส้ในว่ากฎหมายต้องประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง แต่สิ่งที่ทำได้คือกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน ว่าการปลดกระท่อมออกจากยาเสพติดจะสำเร็จเมื่อใด และผมยังคาดหวังให้มีการพัฒนาวิจัยกระท่อม เพื่อนำไปเลิกยาบ้า ยาไอซ์ ถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์กับคนทั้งโลก เรื่องกระท่อมเราช้ากว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะคุณสมบัติดีๆมีอยู่มาก ถ้าช้าก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ เพราะจะไปกระทบผลประโยชน์ เราจึงต้องเดินหน้าเรื่องกระท่อมให้เร็วที่สุด” นายสมศักดิ์กล่าว

 

นายสมศักดิ์ กล่าวถึงสถิติคดีที่เกี่ยวกับกระท่อมว่า ตั้งแต่เดือนมค.- ต.ค.62 มีจำนวน 50,000 คดี ผู้ต้องหาบางรายติดคุก 15 วัน บางรายเสียค่าปรับ หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางคดีนั้น รัฐจะมีค่าใช้จ่ายทางคดีที่ต้องจ่ายให้กับตำรวจ อัยการ และศาล ประมาณคดีละ 20,000 บาท หากกระท่อมไม่เป็นความผิดตามกฎหมายจะสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐไปได้ 1,000 ล้านบาทต่อปี

 

ต่อข้อถามถึงการคัดค้านไม่ให้ปลดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ข้อขัดข้องมีเพียงเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเดียวเท่านั้น เพราะกระท่อมมีสรรพคุณในเรื่องการบรรเทาอาการปวด ใช้ทดแทนมอร์ฟีน หากมีการพัฒนาเป็นระบบอุตสาหกรรม