วันที่ 14 ม.ค. 2563 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม
ครม. ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ภายใต้การดำเนินงานของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลบูรณาการข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ โดยนำโครงการของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการ มีทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว 57 โครงการ โดยมีการอนุมัติให้ดำเนินการไปแล้วในปี 2561-2562 จำนวน 18 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2565-2566 วันนี้มีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่แบ่งเป็น 4 หมวดงาน คือ กลุ่มคาดการณ์กลุ่มบริหารจัดการน้ำ กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 

          ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี กำชับสั่งการในที่ประชุมให้มีการบูรณาการงานต่างๆ และแถลงข่าวสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าน้ำอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพอไปถึงเดือนมิ.ย.นี้ ให้ดูแลเป็นภารกิจหลักสำหรับปัญหาสถานการณ์น้ำเค็มที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาเริ่มดีขึ้น