ข่าว

อบรมกัญชา รพ.สต.ขับเคลื่อนใช้การแพทย์ครบวงจร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อบรมกัญชา รพ.สต.ขับเคลื่อนโครงการทางการแพทย์อย่างครบวงจร

 

13 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข  

 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนากำลังคนด้านแพทย์แผนไทย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสะสมหน่วยกิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

เพื่อพัฒนาโครงการกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวคิดนโยบายการผลิตกัญชาทางการแพทย์และการจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตกัญชาทางการแพทย์  ดังนั้นการสนับสนุนการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ  และเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยรักษาโรคและใช้ยาด้วยตนเองแบบผิดวิธี

 

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากปัญหาที่ผู้ป่วยหลายรายเสาะแสวงหาน้ำมันกัญชามารักษาตนเอง ซึ่งไม่ถูกต้องและอาจมีอันตรายแก่ชีวิต จึงเล็งเห็นว่าวิธีที่จะสนับสนุนทำให้นโยบายสอดคล้องกับวิถีชุมชนคือการทำให้หน่วยงานรัฐหรือกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นำกฎหมายเดิมมาสนับสนุนระดับรพ.สต. ซึ่งจะเกิดความใกล้ชิดชุมชน

 

 

อบรมกัญชา รพ.สต.ขับเคลื่อนใช้การแพทย์ครบวงจร

 

 

 

ทั้งนี้ นโยบายการผลิตกัญชาทางการแพทย์ จะส่งผลให้แพทย์แผนไทยได้มีบทบาทมากขึ้น และระดับกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะเป็นทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทางเป็นจุดสำคัญ และสิ่งสำคัญคือต้องให้กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ คือ 1.ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนากำลังคนในด้านการแพทย์แผนไทยกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยทำความร่วมมือทางวิชาการ

 

2.แหล่งทุนในการลงทุนในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยประสานความร่วมมือไปยังวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ซึ่งจะต้องมีการจัดทำข้อกำหนดธรรมนูญตำบลให้เกิดข้อบังคับที่มีร่วมกันกับชุมชน ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ต่อการรักษา โดยมีแพทย์แผนไทยจ่ายยาในการรักษาให้ได้

 

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สนับสนุนด้านการวิจัยและด้านวิชาการเพื่อเข้สู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตการแพทย์แผนไทยในกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นแรก ซึ่งมีรพ.สต.นายอ จ.สกลนคร  รพ.สต.คลองม่วง จ.อุดรธานี และรพ.สต.เชียงพิน จ.นครราชสีมา

 

กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นแรก จะต้องดำเนินเอกสารการขออนุญาตตามกระบวนการต้องมีความพร้อม ซึ่งโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กว่า 20 แห่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการประสานงานร่วมกันกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีรูปแบบการขออนุญาตภายใต้การสนับสนุนของ มทร.อีสาน

 

 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด