กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมหารือร่วมสภาการสาธารณสุขชุมชนกับ7ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สอบถามความคิดต่อร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ภายในเดือนมกราคมนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน

 

 

 

 

              นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีสภาการสาธารณสุขชุมชนขอเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความคืบหน้าร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 จำนวน 4 ฉบับว่า นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ประชุม ได้สรุปให้เชิญ7ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มาหารือร่วมกับสภาการสาธารณสุขชุมชน7ท่าน ภายในเดือนมกราคม2563นี้

 

 

ไฟเขียว..สภาการสาธารณสุขชุมชนประชุมร่วม7ภาคีสภาวิชาชีพฯ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

 

           "เพื่อร่วมกันให้ความเห็นและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน เพื่อให้ได้อนุบัญญัติที่มีประโยชน์ ปลอดภัย เหมาะสม ในการรองรับวิชาชีพสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามต่อไป"นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าว