คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ปชช.หนุนงดใช้ถุงพลาสติก แนะห้าง จัดถุงผ้า ถุงกระดาษบริการ

12 มกราคม 2563 - 08:23 น.
นิด้าโพล,ถุงพลาสติก,งดใช้,ปชช,ช่วยลดขยะ,ลดโลกร้อน,ข่าววันนี้,ถุงผ้า,ถุงกระดาษ
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 1,120 ครั้ง

นิด้าโพล เผย ปชช.หนุนงดใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน แนะห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ จัดถุงกระดาษ ถุงผ้ามือสองทดแทนถุงพลาสติก บริการลูกค้า


 

          เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง งดใช้ถุงพลาสติก ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,262 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งงดใช้ถุงพลาสติก การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

 

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง พบว่า ร้อยละ 57.69 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และทำตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ แต่ไม่ควรนำระบบการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายถุงพลาสติก ทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ควรมีบริการถุงแบบอื่นทดแทนให้กับลูกค้า , ร้อยละ 23.21 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดจำนวนขยะที่ย่อยสลายยาก ลดโลกร้อน แต่ควรค่อยๆลดการใช้ถุงพลาสติกลง เนื่องจากสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          ร้อยละ 9.75 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลออกมาตรการเร็วเกินไป ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากยังมีความเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติก ในการใส่สินค้า และค่อนข้างมีความลำบาก ในการถือสินค้าจำนวนมากๆ , ร้อยละ 8.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการเพิ่มภาระ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากบางครั้งที่ซื้อสินค้าแบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ เลยไม่ได้เตรียมถุงไป ทำให้ค่อนข้างลำบากในการถือสินค้ากลับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังมีสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

          สำหรับการเตรียมตัวของประชาชนเมื่อต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.32 ระบุว่า นำถุงผ้า ถุงชนิดอื่นๆ หรือกระเป๋าไปเองเพื่อใส่ของ รองลงมา ร้อยละ 18.38 ระบุว่า ถือเองด้วยมือเปล่า , ร้อยละ 11.25 ระบุว่า ไปซื้อของน้อยลงเพราะลำบากในการขนของกลับบ้าน , ร้อยละ 4.83 ระบุว่า ซื้อถุงพลาสติก/ถุงอื่น ๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ เพื่อใส่ของ

 

 

          ร้อยละ 2.77 ระบุว่า ใช้ถุงผ้า หรือถุงอื่น ๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ให้ยืม , ร้อยละ 1.82 ระบุว่า ใช้ถุงพลาสติก มือสองที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แจก , ร้อยละ 0.71 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แต่เลือกซื้อของจากร้านที่มีถุงให้ และร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

 

          ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้ถุงประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกเพื่อเป็นการบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า ร้อยละ 64.58 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ควรมีถุงกระดาษหรือถุงผ้ามือสองทดแทนถุงพลาสติกมาบริการให้ลูกค้าเพื่อความสะดวก ในกรณีที่ลูกค้าลืมเตรียมถุงมา , ร้อยละ 22.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ซื้อสินค้าจำนวนมาก ๆ และทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ไม่ควรนำถุงมาขายแต่ควรหามาทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

          ร้อยละ 4.44 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมในการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก , ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรสร้างพฤติกรรมให้กับประชาชนโดยฝึกให้เป็นนิสัย ไม่จำเป็นจะต้องมีถุงประเภทอื่นมาทดแทน ให้เตรียมถุงไปเองจากบ้าน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ