คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ศาลปกครองสูงสุด ไฟเขียว ธนโฮลดิ้งกลับเข้าประมูล EEC อู่ตะเภา

10 มกราคม 2563 - 13:19 น.
ศาลปกครองสูงสุด,ธนโฮลดิ้ง,ประมูล EEC อู่ตะเภา
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 874 ครั้ง

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษากลับ ให้เพิกถอนมติ กก.คัดเลือกฯ ปฏิเสธไม่รับซองเสนอด้านเทคนิค-แผนธุรกิจยื่นเกินเวลา ชี้สาระสำคัญการประมูลคือการแสดงตัว


 

             10 ม.ค.2563-ศาลปกครองสูงสุด พิพากษากลับ ให้เพิกถอนมติ กก.คัดเลือกฯ ปฏิเสธไม่รับซองเสนอด้านเทคนิค-แผนธุรกิจยื่นเกินเวลา ชี้สาระสำคัญการประมูลคือการแสดงตัว ส่วนช่วงขนเอกสารถึงจุดช้าไม่บกพร่องกระทบโครงการ


            ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำ อ.381/2562 ที่บริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัด , บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ,บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) , บริษัทโอเรียนท์ ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ฟ้องที่ 1-5 ยื่นฟ้อง "คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก" ผู้ถูกฟ้องเรื่องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

           

 

 

          ตามฟ้อง "บริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 ราย" ระบุว่า ผู้ฟ้องทั้งห้าในนาม "กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร" ได้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนกับรัฐ "โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก" ซึ่ง "คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ" ผู้ถูกฟ้อง กำหนดเปิดการยื่นซองในวันที่ 21 มี.ค.62 เวลา 09.00 น.


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

           และปิดการรับซองในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. ซึ่งบริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 รายได้ยื่นซองข้อเสนอ ประกอบด้วย เอกสารซองที่ไม่ปิดผนึก เอกสารซองที่ 1คุณสมบัติทั่วไป , เอกสารซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ , เอกสารซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา และเอกสารซองที่ 4 ข้อเสนออื่น ๆ รวม 11 กล่อง พร้อมกล่องสำเนา และเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ออกหลักฐานการยื่นซองข้อเสนอให้แก่บริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 รายแล้ว แต่ต่อมา "คณะกรรมการคัดเลือกฯ" ผู้ถูกฟ้อง ได้มีหนังสือแจ้งผลการยื่นข้อเสนอว่า ผู้ถูกฟ้องมีมติไม่รับข้อเสนอในส่วนของซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจกล่องที่ 6 และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคากล่องที่ 9 เนื่องจากเป็นเอกสารที่ยื่นภายหลังกำหนดเวลาการยื่นข้อเสนอ

 

           โดย "บริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 ราย" เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนมติของ "คณะกรรมการคัดเลือกฯ" ผู้ถูกฟ้องที่ไม่รับซองข้อเสนอดังกล่าว พร้อมยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ "คณะกรรมการคัดเลือกฯ" ผู้ถูกฟ้อง รับซองข้อเสนอของบริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 รายไว้พิจารณาตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนต่อไป
 

 

            โดยเมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง เห็นว่า เอกสารซองข้อเสนอของ "บริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 ราย" จำนวน 2 กล่องนั้นมาถึงยังสถานที่รับซองภายหลังเวลา 15.00 น. จากกำหนดเวลาปิดการรับซองตามที่ระบุไว้ในข้อ 31 (1) ของเอกสารการคัดเลือกฯ ดังนั้น "คณะกรรมการคัดเลือกฯ" ผู้ถูกฟ้อง ย่อมมีหน้าที่ปฏิเสธไม่รับกล่องดังกล่าวไว้พิจารณาในขั้นตอนต่อไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 31 (3) โดยไม่สามารถพิจารณายกเว้นให้แก่ "บริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 ราย" เป็นกรณีพิเศษได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งและทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ต่อมา "บริษัทผู้ฟ้องทั้ง 5 ราย" ยื่นอุทธรณ์
 

            โดย "ศาลปกครองสูงสุด" พิจารณาแล้ว ได้มีพิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในส่วนที่ปฎิเสธไม่รับข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ กล่องที่ 6  และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา กล่องที่ 9 ของบริษัทธนโฮลดิ้งฯ
 

 

             เนื่องจากเห็นว่า สาระสำคัญที่แท้จริงของกระบวนการยื่นข้อเสนอในคดีนี้ อยู่ที่การแสดงตนเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และหลังจากนั้นจะเป็นการนำข้อเสนอทั้งหมดยื่นและส่งมอบให้แก่ฝ่ายรัฐเพื่อนำเอาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายไปพิจารณาในเวลาต่อไป โดยทำการเปิดซองข้อเสนอแต่ละซองของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่จะมีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นลำดับกันไปตามกระบวนการ

 


            การที่กลุ่มบริษัทธนโฮลดิ้งฯ มีการนำข้อเสนอเฉพาะกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ขนผ่านจุดลงทะเบียน เวลาประมาณ 15.09 น. จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องถึงขนาดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

 

 


 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ