กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" วันนี้จนถึง 22 ม.ค.2563 ชวนคนว่างงาน จบ ป.ตรี อายุไม่เกิน 28 ปี อบรมฟรี มีตำแหน่งงานรองรับ


อ่านข่าว โลจิสติกส์1ใน5งานตลาดแรงงาน ต้องทักษะวิชาชีพ -ทำงานได้จริง

 

               นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายด้านการยกระดับและทักษะแรงงานในระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ

 

ก.แรงงาน อบรมโลจิสติกส์ฟรี มีงานรองรับ

 

                ซึ่งในขณะนี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการขยายตัวด้านคมนาคม และการค้า การลงทุนด้านต่างๆ

 

               กพร. จึงร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีตำแหน่งงานรองรับหลังจากจบการอบรมด้วย

 

ก.แรงงาน อบรมโลจิสติกส์ฟรี มีงานรองรับ

 

               นายธวัช กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปี 2563 มีเป้าหมาย 300 คน ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำลังเปิดรับสมัครอบรมฟรี จำนวน 100 คน ซึ่งมีหลักสูตรที่ครอบคลุม ครบวงจรด้านโลจิสติกส์

 

               ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าอันตราย การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร และการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 

ก.แรงงาน อบรมโลจิสติกส์ฟรี มีงานรองรับ

 

               ซึ่งเปิดอบรมทั้งภาคปกติจันทร์–ศุกร์ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ว่างงาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) มีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยจะอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563 และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลกากร

 

 

ก.แรงงาน อบรมโลจิสติกส์ฟรี มีงานรองรับ

 

               ทั้งนี้ ไม่อยากให้ทุกคนที่กำลังว่างงานและสนใจงานด้านโลจิสติกส์พลาดโอกาสดีๆ ซึ่งอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วยังมีตำแหน่งงานรองรับด้วย

 

               สำหรับผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) http://www.itbslogistics.com/course/Training.html หรือโทรศัพท์ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902, 095-759-8058, 095-174-2589 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว