เมื่อ 24 ธันวาคม 2562 สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เริ่มกระบวนการให้ข้อมูล เขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนแห่งใหม่ของ สปป.ลาว โดยจัดที่ จ.นครพนม เป็นเวทีแรก

 

 

               ดร.จันสะแหวง บุนยง อธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงาน สปป.ลาว สรุปว่า เขื่อนหลวงพระบางนั้น รัฐบาลลาวและรัฐบาลไทยสนับสนุนร่วมกัน โดยสัญญาการซื้อขายไฟขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างทำข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ช.การช่าง

               คาดว่า จะลงมือก่อสร้างในปี 2562 ก่อนโครงการเขื่อนปากแบง และเขื่อนปากลาย

               จุดก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง อยู่บนแม่น้ำโขงตอนบน บริเวณบ้านห้วยย้อ เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง

               ที่ตั้งเขื่อนหลวงพระบาง ห่างจากปากอู จุดที่แม่น้ำอู ไหลบรรจบแม่น้ำโขง 4 กม. และอยู่ห่างจากนครหลวงพระบาง 25 กม.

 

 

 

               เขื่อนหลวงพระบาง เป็นโครงการเขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน (run - of - river) แบบขั้นบันไดในแม่น้ำโขง มีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

               ผู้ดำเนินการ คือ บริษัท ไฟฟ้าหลวงพระบาง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง สปป.ลาว และบริษัท PetroVietnam Power Corporation และ ช.การช่าง

               คณะจัดการโยกย้าย กำลังเร่งก่อสร้างบ้านเรือนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยในเขตเมืองจอมเพ็ด 6 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหลวง บ้านห้วยย้อ บ้านห้วยแข้ บ้านแก้งแคน และบ้านนาซัง รวมทั้งหมด 465 ครอบครัว โดยชาวบ้านจะสามารถโยกย้ายเข้าไปอยู่ภายในเดือนธันวาคม 2562

 

 

 

2563 สร้างแน่ เขื่อนหลวงพระบาง แซง ปากแบง - ปากลาย

 

 

 

2563 สร้างแน่ เขื่อนหลวงพระบาง แซง ปากแบง - ปากลาย

 

 

 

2563 สร้างแน่ เขื่อนหลวงพระบาง แซง ปากแบง - ปากลาย

 

 

 

2563 สร้างแน่ เขื่อนหลวงพระบาง แซง ปากแบง - ปากลาย

 

 

 

2563 สร้างแน่ เขื่อนหลวงพระบาง แซง ปากแบง - ปากลาย

 

 

 

--------------------

ขอบคุณภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ