ผ่านมา 5 วันสำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนของกองทัพบก 370 จุด บริเวณหน้าค่ายทหารและบนเส้นทางคมนาคมสายหลัก เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้มาขอรับบริการต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามเส้นทาง พักรถพักคน ซ่อมตรวจสภาพรถ แวะดื่มกาแฟ เข้าห้องน้ำ เป็นต้น

 

ปชช.รับบริการโรงครัวพระราชทานคึกคัก

 

          ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการให้หน่วยทหารเปิดจุดบริการไปจนถึงหลังวันปีใหม่ 7 วันคือระหว่าง 24 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของประชาชนโดยเฉพาะการเดินทาง

 

ปชช.รับบริการโรงครัวพระราชทานคึกคัก


          ส่วนการจัดตั้ง “โรคครัวพระราชทาน” บริการอาหารปรุงสด ตลอด 24 ชั่วโมงให้กับประชาชนที่เดินทางบนเส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร ใน หลายพื้นที่ ได้แก่ ถนนเพชรเกษม หน้าห้างโกลบอล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มณฑลทหารบกที่15) ถนนสายเอเซียหน้าค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ (มณฑลทหารบกที่ 31) และ ถนนมิตรภาพ สวนสุขภาพลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา(กรมทหารราบที่23) โดยมีจิตอาสาบริการร่วมดูแลประชาชนและปรุงอาหาร ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ประชาชนมารับบริการอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยบรรเทาความคับคั่งของการใช้บริการร้านอาหารตามเส้นทางได้ อีกทั้งเป็นอาหารปรุงสุกใหม่ ช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสุขมากขึ้น            

 

ปชช.รับบริการโรงครัวพระราชทานคึกคัก

 

          สำหรับในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจัดสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรม count down ในพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ในการเตรียมความพร้อมดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของการจัดงาน

 

ปชช.รับบริการโรงครัวพระราชทานคึกคัก

 

         ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้กำชับให้หน่วยทหารเพิ่มเติมการดูแลประชาชน ด้วยการจัดชุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ประสานจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่รอบเมืองเพื่อตรวจตราความเรียบร้อย รวมทั้งร่วมกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางจราจร ส่วนตามจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกต่างๆ เจ้าหน้าที่จะมีการแสดงสัญลักษณ์เชิงแจ้งเตือนและป้องปราม ให้ชัดเจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังยิ่งขึ้น เช่น การเปิดสัญญาณไฟไซเลนใกล้บริเวณสถานที่จัดงาน เป็นต้น

 

ปชช.รับบริการโรงครัวพระราชทานคึกคัก

 

          นอกจากนี้ กองทัพบกขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำความดีช่วยดูแลสังคมด้วยการเป็น “จิตอาสาปาร์ตี้” ในการแจ้งข่าวเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะ “เมาแล้วขับ” ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจ เพื่อให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ของทุกคนมีความปลอดภัย เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนอย่างแท้จริง

 

ปชช.รับบริการโรงครัวพระราชทานคึกคัก