สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 - นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องเรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ดำเนินการระงับการก่อสร้างโครงการเส้นทางถนนวงแหวนบางบัวทอง - ประตูน้ำพระอินทร์ เนื่องจากเป็นโครงการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 58 และเป็นการอนุมัติแบบก่อสร้างโดยมิชอบ

 

          นายพลภาขุน กล่าวว่า ตนมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีการออกแบบและอนุมัติแบบก่อสร้างโดยมิชอบ สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้งบสูงเกินความจำเป็นอย่างมาก และก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ อีกทั้งโครงการนี้มีการกำหนดให้สร้างทางหลวงคู่ขนานให้มีความสูงกว่าถนนกว่า ถนนช่องทางหลักถึง 90 ซม. และกำลังจะมีโครงการกั้นเป็นมอเตอร์เวย์และเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งตนในฐานะที่เป็นผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำจึงมองเห็นปัญหาในการก่อสร้าง และเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและสร้างภาระให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณ 2 ข้างทางตลอดทั้งสายด้วย

 

ยื่นผู้ตรวจฯระงับสร้างวงแหวนบางบัวทอง-ประตูน้ำพระอินทร์

 

          เนื่องจากต้องปรับพื้นที่เดิมให้มีความสูงไม่น้อยกว่าถนนคู่ขนาน จึงคาดว่ามูลค่าความเสียหายเชื่อว่าน่าจะมากกว่าหมื่นล้านบาท ประกอบกับที่ผ่านมาตนได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลไว้แล้ว แต่กลับไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และเสนอแนะไปยังกรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคมเพื่อระงับโครงการก่อสร้างดังกล่าวโดยเร็ว