ราชทัณฑ์วิ่งวุ่น หาเงินค่ารักษาพยาบาลนักโทษต่างด้าว

16 ธ.ค. 2562
996
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ราชทัณฑ์ เร่งช่วยเหลือนักโทษต่างชาติเจ็บป่วย ขอเงินกองทุนยาเสพติด 34 ล้าน จ่ายค่ารักษานักโทษกว่า 9,000 คน หลังไม่เข้าเกณฑ์บัตรทอง เผยนักโทษเจ็บป่วยเสียชีวิตในเร

 

16 ธันวาคม 2562 ราชทัณฑ์ เร่งช่วยเหลือนักโทษต่างชาติเจ็บป่วย ขอเงินกองทุนยาเสพติด 34 ล้าน จ่ายค่ารักษานักโทษกว่า 9,000 คน หลังไม่เข้าเกณฑ์บัตรทอง เผยนักโทษเจ็บป่วยเสียชีวิตในเรือนจำปีละกว่า 1,000คน 

 

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังต่างชาติที่มีอาการเจ็บป่วยหลังจากเข้ามารับโทษอยู่ในเรือนจำตามหลักสิทธิมนุษยชนว่า ปัจจุบันเรือนจำทั่วประเทศที่ผู้ต้องขังต่างชาติ จำนวน 15,000 คน แบ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดให้โทษประมาณ 9,600 คน

 

ทั้งนี้หลังถูกคุมขังพบว่านักโทษต่างชาติส่วนใหญ่ ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ มีอาการป่วยจากโรคประจำถิ่นที่ต้องได้รับการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังนักโทษอื่นๆในเรือนจำ ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงเป็นภาระของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดูแล


รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์เคยประสานไปยังสถานฑูตของประเทศต้นทางของกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อขอรับความช่วยเหลือให้คนสัญชาติ แต่การได้รับการชี้แจงว่า ตามหลักมนุษยธรรมสากลแล้วเป็นเรื่องที่ทางการไทยจะต้องให้ความดูแลรักษา  

 

ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงได้เสนอของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุมติ จึงต้องหาทางออกด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)ในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนักโทษ เพราะนักโทษบางรายต้องเข้ารับการผ่าตัด และต้องใช้ยารักษาการป่วยเฉพาะทาง ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง 

 

พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวอีกว่า ล่าสุดกรมราชทัณฑ์ได้ประมาณการตัวเลขแล้วขอเงินอุดหนุนไปยังป.ป.ส.ประมาณ 34 ล้านบาท สำหรับผู้ต้องขังต่างชาติที่เจ็บป่วยจำนวน 9,600 บาท เฉลี่ยค่าหัวประมาณ 3,600 บาท/คน /ปี ซึ่งขณะนี้ป.ป.ส.อยู่ระหว่างการพิจารณา สำหรับผู้ต้องขังหรือนักโทษที่ต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วน

 

โดยเฉพาะกรณีผ่าตัดเร่งด่วน ที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 100,000-200,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาทางเรือนจำจะทำเรื่องขอรับการสงเคราะห์จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นการไปสร้างภาระให้กับทางโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม โดยในรอบปีที่ผ่านมามีนักโทษเสียชีวิตในเรือนจำจากการเจ็บป่วยจำนวน 1,170 คน จากจำนวนนักโทษกว่า 300,000 คน โดยผู้ต้องขังเหล่านี้จะมีประวัติการเจ็บป่วยจากข้างนอกก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจำ