องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลดภาระค่าโดยสาร จำนวน 2 บาท ต่อการใช้งานบัตร 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยจำกัดสิทธิ์ ไม่เกิน 15 ครั้ง/บัตร/เดือน


อ่านข่าว ขสมก.รื้อแผนฟื้นฟู หั่นค่าโดยสาร ลดพนักงาน

 

               นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงคมนาคม มีนโยบายลดภาระค่าครองชีพ ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชน

 

               ขสมก. จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ลดภาระค่าโดยสาร ให้กับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรโดยสาร  ราคา 50 บาท ที่มีจำหน่ายเฉพาะบนรถโดยสาร)  ที่นำบัตรมาใช้ชำระค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม 2562  ถึงวันที่  31  มกราคม 2563  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

คืนเงิน 2 บาท จ่ายค่ารถเมล์ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

 

               1. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินค่าโดยสารคืน 2 บาท  ต่อการนำบัตรมาใช้ชำระค่าโดยสาร 1 ครั้ง  โดยจำกัดสิทธิ์ ไม่เกิน 15 ครั้ง/บัตร/เดือน  ซึ่งผู้ใช้บริการ จะได้รับเงินคืนต่อบัตรสูงสุด เดือนละ 30 บาท

 

               2. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนกลับเข้าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 

               2.1 กรณีนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารในเดือนธันวาคม 2562 จะได้รับเงินคืน ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563

               2.2 กรณีนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารในเดือนมกราคม 2563 จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

               3. ขสมก.ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าโดยสาร ให้กับผู้ใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 975,000 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

 

               ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook [email protected] หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป