รายการ “เจาะใจ” โดยพิธีกร “ดู๋-สัญญา คุณากร” ยังคงอยู่กับโครงการ“พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 7ที่สัปดาห์ก่อนได้คุยเรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ จ.เลย ด้วยการทำ “วนเกษตร” เพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

           ซึ่งนอกจากไม่ทำลายป่าแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์พิทักษ์ป่าอีกด้วย มาสัปดาห์นี้ “อ.ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร” นายกสมาคมดินโลก และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ขอนำทีม“อ.ธีระ วงษ์เจริญ” ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

 

 

รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 7

          ร่วมด้วย“อาทิตย์ กริชพิพรรธ” ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ“ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล” รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พูดคุยกันต่อถึงกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทั้งใน จ.เลย

 

 

รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 7

         และเปิดผลวิจัยการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคนด้วยศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเสวนากับบุคคลต้นแบบในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งเชฟเจ้าของร้านอาหาร และนักออกแบบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการสืบสานศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 7

          ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ในรายการ “เจาะใจ” วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562เวลา21.00น.ทางช่อง9 MCOT HD