กองบังคับการตำรวจจราจร ปิดการจราจรทางบก 2 สะพาน ได้แก่ สะพานพระราม 8 และสะพานพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น. เมื่อขบวนเรือพระราชพิธี ถึงท่าราชวรดิฐ จะเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้ตามปกติ และมีการปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่าน ดังนี้

 

 

              1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ

              2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย

              3. ถนนจันทร์ตลอดสาย

              4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย

              5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึง สน.พระราชวัง)

              6. ถนนท้ายวังตลอดสาย

              7. ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ - แยกป้อมเผด็จ)

              8. ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ - วงเวียน รด.)

              การจัดการเดินรถทางเดียว

              1. ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช - แยกสาวนีย์)

              2. ถนนจักรพงษ์ - ขวา ถนนเจ้าฟ้า - ขวาถนนพระอาทิตย์ - ถนนพระสุเมรุ

              สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

12 ธ.ค. ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน

 

 

 

12 ธ.ค. ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน