11 ธันวาคม 2562  นับแต่เปลี่ยนจากสหภาพโซเวียต เป็นสหพันธรัฐรัสเซีย ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กองทัพรัสเซีย กับกองทัพประชาชนลาว ได้ร่วมซ้อมรบกัน ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

              การซ้อมรบของเหล่ารบยานเกราะของ 2 ชาติ จะมีขึ้นเป็นเวลา 9 วัน ภายในค่ายทหารของกองทัพประชาชนลาว แขวงเวียงจันทน์

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

ลาว - รัสเซีย ซ้อมรบร่วม ภายใต้รหัส Laros-2019

 

 

 

--------------------

คลิปพิธีเปิด การซ้อมรบร่วมลาว - รัสเซีย : https://www.facebook.com/watch/?v=471116986920229