ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเพจ สายตรงกฎหมาย กรณีที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงาน โดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด โดยระบุเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

กรณีที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงานโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด หรือกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างตามกฎหมาย ซึ่งตาม พรบ คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 118 ได้กำหนดค่าชดเชยไว้คือ

 

- ทำงาน 120 วัน แต่ไม่ครบปี = 30 วัน

- ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี = 90 วัน

- ทำงาน 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี = 180 วัน

- ทำงาน 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี = 240 วัน

- ทำงาน 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี = 300 วัน

- ทำงาน 20 ปีขึ้นไป = 400 วัน

 

กรณีนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากใครอยากจะร้องเรียนนายจ้าง ติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลย เค้ามีกฎหมายลงโทษนายจ้างอยู่แล้ว ไม่เสียเงิน

 

 

รู้ไว้ใช่ว่า เปิดค่าชดเชยการเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างไม่มีความผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง