นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชุมชนออนใต้ เป็น 1 ใน 9 โมเดลต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งชุมชนดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้เป็นแม่งานนำร่องส่งเสริม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เพื่อยกระดับรายได้กับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาในท้องถิ่น และเชื่อมโยงชุมชนให้รวมกลุ่มพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

          “ชุมชนออนใต้” เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองเก่าที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมามากมาย ในลักษณะ “ร้อยเรื่องเล่า” เมืองเก่าออนใต้ ยังสามารถรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน เป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมเยียน ด้วยเหตุปัจจัยด้วยความพร้อมในการเป็นชุมชนแห่งความสมดุลที่มีทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับการท่องเที่ยว 

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

          ด้าน นายภิญโญ วิสัย เลขานุการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของชุมชนออนใต้ว่า ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนก็มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นของในชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ และกระเป๋าต่างๆ จนมีแบรนด์สินค้าชุมชนของตนเอง ภายใต้สโลแกน “พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่าออนใต้” และมีตราสัญลักษณ์เป็นรูป ปลา 3 ตัวว่ายน้ำบนรอบใบไม้ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิคการผลิตดั้งเดิมมาผลิตเป็นภาชนะในรูปแบบต่างๆ แต่ยังคงเอกลักษณ์เป็นศิลปะโบราณ

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

          นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่เป็นที่พักโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน ออนใต้ สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

         ขณะเดียวกัน ออนใต้ ยังมีกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการอีดฝ้าย (การปั่นฝ้าย) ทอผ้า การจักสานหวาย-ใบลาน การนวดแผนไทย และทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมขันโตก ชมฟ้อน การทำบุญตานขวัญข้าวที่วัดป่าตึง การปั้นเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวจุดชมวิว 360 องศา ทริปทำบุญ 9 วัด ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และ Overnight Trip อีกด้วย

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

          “ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ชุมชนออนใต้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกๆปี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี และในปัจจุบันชาวบ้านก็มีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง โดยการขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยทำให้มียอดขายมากขึ้น สำหรับทิศทางในปี 2563 ชุมชนออนใต้มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และจะพัฒนาตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มาเป็นพี่เลี้ยงหลัก ที่เข้ามาให้คำแนะนำ พัฒนาออกแบบ และการจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ตอนนี้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นต่อไป” นาย ภิญโญ กล่าวทิ้งท้าย

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

กสอ.ชมต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้

 

          ทั้งนี้ หากท่านใดที่สนใจติดต่อเยี่ยมชม ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 084-9147111 คุณภิญโญ วิสัย 096-6985508 คุณจ้าว หรือทาง Facebook : ontaiciv