นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 นี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม–30 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 363,837 ราย เสียชีวิต 24 ราย

 

         ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง นครปฐม จันทบุรี และเชียงใหม่ โดยผู้ป่วยในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียน และพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้ป่วยตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20 เหตุการณ์ เป็น 36 เหตุการณ์ในปีนี้

 

 

เปิดสถิติปี62 'กทม.' ป่วยไข้หวัดใหญ่มากที่สุด

        “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ โดยการรับเชื้อจากการไอ จาม หรือการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ไม่ใช้ของใช้ เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์การเรียน ร่วมกัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ "นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

          นพ.สุวรรณชัย กล่าวแนะนะว่าผู้ที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ดื่มน้ำให้มาก พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานยารักษาตามอาการ ถ้ามีไข้สูง อ่อนเพลีย หรือหายใจหอบเหนื่อย ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

 

 

เปิดสถิติปี62 'กทม.' ป่วยไข้หวัดใหญ่มากที่สุด                          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

          "กรมควบคุมโรค ขอแนะนำในสถานศึกษาที่มีเด็กเล็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียน คุณครูต้องเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด ด้วยการคัดกรองอาการป่วยในเด็กทุกคนทุกวัน หากพบเด็กป่วยต้องรีบแยกออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดี นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นพ.สุวรรณชัย กล่าว