สนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม - 8 ธ.ค. 2562 พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีพ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมกิจกรรมบูรณาการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน ในกลุ่มลาดยาว  

 

จิตอาสาราชทัณฑ์จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

 

          พล.ร.อ.ปวิตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ มีข้อความสำคัญปรากฏในราชกิจจานุเบกษาว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

 

จิตอาสาราชทัณฑ์จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

 

          ทั้งนี้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งกาย และใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันบูรณาการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถานในกลุ่มลาดยาวขึ้น      

 

จิตอาสาราชทัณฑ์จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

 

          พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ขึ้นระหว่างวันที่  8 - 11 ธ.ค. ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งประกอบด้วยจิตอาสาจากเรือนจำและทัณฑถสถานในกลุ่มลาดยาวจำนวน  5 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 1,200 คน ร่วมกันทำความสะอาดถนน ตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ทาสี เก็บขยะใน         ลำคลอง บริเวณพื้นที่กลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานในกลุ่มลาดยาวทั้งหมด รวมไปถึงบริเวณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินอีกด้วย
   

จิตอาสาราชทัณฑ์จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

 

          นอกจากนี้ยังมีเรือนจำ/ทัณฑสถานในเป้าหมายอีก 25 แห่ง ที่กำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 โดยพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 เพื่อบรรเทา และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบด้วยกลไกการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

 

จิตอาสาราชทัณฑ์จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์