7 ธ.ค.2562-นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเข้าตรวจเยี่ยมด้วยกันฝึกซ้อมการถ่ายทอดเสมือนจริงของการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเภิเษก 2562 ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

 

                 โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง เบื้องปลายและเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จและชมขบวนเรือพระราชพิธี การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามพระราชประเพณี โดยเฉพาะการบริหารจัดการ และการอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมเป็นผู้บันทึกภาพพระราชพิธี 262 รายในนี้มีสื่อมวลชนต่างประเทศ 50 รายจะต้องเข้าประจำจุดต่างๆที่เตรียมไว้  นอกจากนั้นยังติดตั้งเครื่องเสียงไว้ที่เรือพระที่นั่ง เพื่อที่จะเก็บเสียงเห่เรือให้ประชาชนได้ยินแบบชัดๆด้วย

 

                 นายจุรินทร์ และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจการซักซ้อมการถ่ายทอดสดโดยถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้ว จะผ่านการถ่ายทอดสดทางเสียงทางวิทยุแม่ข่ายกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เป็นแม่ข่ายภาคภาษาไทยและ FM88 เป็นแม่ขายภาคภาษาอังกฤษโดยผู้บรรยายจะเป็นผู้ถ่ายทอดโดยใช้เทคนิคเก็บเสียงในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังการถ่ายทอดได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงที่สุดด้วย 

 

                 โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เตรียมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินฯ โดยได้เตรียมจุดรถถ่ายทอดสดและมีสถานีโทรทัศน์ 10 สถานีเข้าร่วมการถ่ายทอดสดผ่านแม่ข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ สำหรับช่องเนชั่นทีวีของเราก็ได้ไปร่วมถ่ายทอดสดในจุดที่10 บริเวณท่าเรือวังหลัง อาคารพระนครินทร รพ.ศิริราช ด้วย รวมทั้งหมดมี 17 จุด รถโอบี 11 คัน  91 กล้อง และโดรน  17 ลำ  โดย มีการวางโครงข่ายการส่งสัญญาณจากทีโอทีและการสื่อสารแห่งประเทศไทย