จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเสาไฟฟ้าหลุดจากเครนทับคนงานเสียชีวิตบริเวณสถานที่ก่อสร้างหลัง บขส. อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตน

 

 

           หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยสั่งกำชับให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งเข้าช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับ สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

 

 

'หม่อมเต่า'เร่งรัดประกันสังคมเข้าช่วยคนงานถูกเสาไฟฟ้าทับดับ

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนได้สั่งให้นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือทายาทของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเป็นการด่วน พบว่าผู้ประกันตนที่เสียชีวิต คือ นายกิตติ บุตรดี ทำงานที่บริษัท สมปองอิเลคทริค จำกัด ทายาทมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

- ค่าทำศพ จำนวน 33,000.00 บาท

- ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเดือนละ 7,280 บาท จำนวน 873,600.00 บาท

- เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 8,100.00 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)

รวมทั้งสิ้น จำนวน 914,700.00 บาท

 

         ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ได้เข้าพบทายาทของผู้เสียชีวิตเพื่อให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนเรียบร้อยแล้ว

 

 

'หม่อมเต่า'เร่งรัดประกันสังคมเข้าช่วยคนงานถูกเสาไฟฟ้าทับดับ

         อย่างไรก็ตาม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่า ตนได้กำชับผู้บริหารประกันสังคมในพื้นที่ ให้ดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนมีสิทธิพึงมีจะได้รับเพื่อตอบสนองนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง