เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แผนที่จัดการจราจร งานนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" ช่วงวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 โดยวันที่ 6 ธันวาคม จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่ 12.00 - 20.00 น. ใน 5 เส้นทางหลัก ได้แก่

                1.ถนนเจริญกรุง (แยกเอสเอบี-ถนนข้าวหลาม)

                2.ถนนพระรามที่ 4 (แยกหมอมี-แยกหัวลำโพง)

                3.ถนนมิตรภาพไทย-จีน ตลอดสาย

                4.ถนนเยาวราช (วงเวียนโอเดียน - แยกวัดตึก)

                5.ถนนราชวงศ์ (แยกราชวงศ์-แยกเสือป่า)
 

 

แจ้งปิดถนน 6-8 ธ.ค. จัดงานใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

 

 

 

                ทั้งนี้ประชาชนสามารถเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวได้ โดยใช้เส้นทางดังต่อไปนี้

                1. ถ.พระราม 4 (ขาเข้า)-แยกหัวลำโพง - เลี้ยว ขวา ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม - ถ.หลวง - แยกวรจักร - เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกเกล้า หรือเลี้ยวขวาออก ถ.หลานหลวง - ถ.ราชดำเนิน

                2 ถ.เจริญกรุง -เลี้ยวซ้ายย้อนทาง ถ.ทรงวาด - เลี้ยวขวา ถ.ราชวงศ์- เลี้ยวซ้าย ถ.อนุวงศ์ ผ่าน สน จักรวรรดิ - เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกเกล้า

                3. ถ.เจริญกรุง -เลี้ยวขวา ถ.ข้าวหลาม - เลี้ยวซ้ายถ.มหาพฤฒาราม - แยกหัวลาโพง -เลี้ยวซ้ายเลียบคลองผดงกรุงเกษม หรือเลี้ยวขวาแยกมหานคร -ถ.พระราม4

                4. ถ.เจริญกรุง - แยกเอสเอบี -เลี้ยวซ้ายไปแยกแม้นศรี-เลี้ยวขวาถ.บำรุงเมือง ต่อเนื่องถ.พระราม 1 หรือ ถ.พระราม 4

 

 

แจ้งปิดถนน 6-8 ธ.ค. จัดงานใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

 

 

                สำหรับวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ปิดการจราจรถนนเยาวราช (วงเวียนโอเดียน - แยกถนนเยาวราช ตัด ถนนลำพูนไชย) โดยมีเส้นทางหลีกเลี่ยง 4 เส้นทาง ดังนี้

                1.ถนนพระราม4 - แยกหัวลำโพง-ขวา ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม-ถ.หลวง-แยกวรจักร-ซ้ายขึ้นสะพานพระปกเกล้า

                2.ถนนพระราม4 - ถนนเจริญกรุง (วิ่งได้ตลอดสาย) หรือใช้ถนนเจริญกรุง-แยกลำพูนไชย-ซ้าย ถ.ลำพูนไชย-ขวา ถ.เยาวราช

                3.ถนนเจริญกรุง-ซ้าย ถ.ทรงวาด-ขวา ถ.ทรงสวัสดิ์-ซ้าย ถ.เยาวราช

                4.ถนนเจริญกรุง-ขวา ถ.ข้าวหลาม-ซ้าย ถ.มหาพฤฒาราม-แยกหัวลำโพง-ซ้ายเลียบคลองผดุงกรุงเกษม หรือขวาแยกมหานคร-ถ.พระราม 4

 

 

แจ้งปิดถนน 6-8 ธ.ค. จัดงานใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

 

 

แจ้งปิดถนน 6-8 ธ.ค. จัดงานใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์