เนื่องด้วยวันที่ 7 ธันวาคม 2562 จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กรมเจ้าท่า แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว เวลา 06.00 น. ถึง 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า (เรือขนาดใหญ่ เรือที่ลากจูง เรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตตาคาร) และงดบริการเรือโดยสาร เรือข้ามฟาก และเรืออื่นๆ

                 - เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น. ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี - หอประชุมกองทัพเรือ และคลองบางกอกน้อย ระหว่างคลองบางกอกน้อย ถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

                 - เวลา 15.00 น. ถึง 19.00 น. ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

 

                 และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขสมก.จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 19.30 น. ดังนี้

                 - เส้นทางที่ 1. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไปท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

                 (เที่ยวไป) เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนนเจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

                 (เที่ยวกลับ) เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้าย ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

                 - เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ, ท่าพรานนก, ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง

                 (เที่ยวไป) เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้าย ถนนมหาราช  ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางท่าช้าง

                 (เที่ยวกลับ) เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้าย ถนนท้ายวัง เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายท่าที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

 

                 สำหรับการจราจรทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร จะปิดเส้นทางจราจรทางบก เพื่อซ้อมริ้วขบวนราบ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. จำนวน 6 สาย มีดังนี้

                 1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพ
                 2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
                 3. ถนนพระจันทร์ตลอดสาย
                 4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย
                 5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึงหน้า สน.พระราชวัง)
                 6. ถนนท้ายวังตลอดสาย

                 สำหรับการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยจะมีซ้อมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

7 ธ.ค. ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

 

 

---------------------------------

(ข้อมูลจาก phralan / js100)