5 ธันวาคม 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมืออากาศหนาวเย็น  

 

 

ส่วนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด

 

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศ และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ กับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า วันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 6 – 8 องศาเซลเซียส และมีลมแรง

 

โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดในช่วงวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนยอดดอยและยอดภู อากาศหนาวจัดและ    มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562 ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง  

 

โดยตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร และในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 อาจเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 

กอปภ.จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้จากสถานการณ์อากาศเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน คลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณอ่าวไทย โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

 

ทั้งนี้ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ประชาชนอาศัยอยู่บริเวณอากาศหนาว ขอให้รักษาสุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น

 

ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล และนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวทางทะเลให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง สำหรับชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารควรเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป