5 ธันวาคม 2562 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน  

 

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9

 

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม รวมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม รวมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9

 

 

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 489 รูป เวลา 07.55 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา

ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าถวายพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายกรัฐมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดิน โดยนายกรัฐมนตรี สาธิตการนำอินทรีวัตถุ เช่น ผักตบชวา

 

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9

 

 

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9

 

           

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9

    

 

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9

 

 

 

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายร.9