5  ธันวาคม 2562 นายศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากบุคลากภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

โดยบอกว่า หลังจากที่ ม.การกีฬาแห่งชาติ ยกฐานะจากสถาบันการพละศึกษามาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 22 พ.ค.2562 แล้ว จะต้องมีการสรรหาอธิการบดีและคณะผู้บริหารชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะผู้บริหารชุดเดิม จะทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ โดยการปฏิบัติหน้าที่รักษาการพึงต้องกระทำการใด ๆ ตามที่กรอบกฎหมายให้อำนาจเท่าที่ทำได้เท่านั้น

 

แต่ปรากฏว่ารักษาการอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ กลับกระทำการและใช้อำนาจเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นอธิการบดีแล้ว โดยใช้ตำแหน่งอธิการบดีโดยไม่มีคำว่ารักษาการนำหน้าเลย นอกจากนั้นยังมีการใช้อำนาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯให้กับผู้ที่มาทำหน้าที่รักษาการโรงเรียนกีฬาต่าง ๆ ซึ่งขัดต่อหนังสือสั่งการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยชัดเจน

 

นอกจากนั้นยังได้มีคำสั่งให้คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำนวนมากเดินทางไปติดตามประเมินผลนักเรียนทุนที่มีความสามารถด้านกีฬาไม่กี่คน ณ ประเทศออสเตรเลียในระหว่างวันที่ 12-17 ก.ค.2562 ซึ่งพบว่าคณะที่เดินทางไปดังกล่าวมีโปรแกรมการดูงานจริงเพียงครึ่งวันเท่านั้นและไม่มีโปรแกรมการไปติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุนเลย

 

นอกจากเป็นโปรแกรมการทัวร์เที่ยวเล่น กิน ซ๊อปปิ้ง ถ่ายรูปเซลฟี้มาอวดกัน และผู้ที่ไปร่วมดูงานก็ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่อย่างใด เช่น หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น  

 

นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้มีการอนุมัติให้คณะผู้บริหารและบุคคลภายนอกอีก 24 คนได้เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาและกีฬากับประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป อาทิ รัสเชีย นอร์เวย์ และเดนมาร์ก โดยใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนไปเป็นจำนวนมาก โดยมีข้อพิรุธว่า ได้มีการนำสามีของผู้บริหารสถาบัน(อดีตรัฐมนตรีชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์)เดินทางไปร่วมดูงานด้วย ทั้ง ๆ ที่มิได้เป็นกรรมการหรือมีมีตำแหน่งหรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯแต่อย่างใด

 

กรณีที่เกิดขึ้น จึงเป็นการใช้อำนาจที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ม. 234(2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนกล่าวโทษอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ ต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยตามข้อพิรุธดังกล่าวข้างต้น โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค.2562 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ นนทบุรี