royal coronation
11 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

หนูน้อยปลอดภัย กทม.ลุยสร้างทางข้ามหน้าโรงเรียน

3 ธันวาคม 2562 - 11:29 น.
ทางข้าม,โรงเรียน,ลดอุบัติเหตุ
Shares :
เปิดอ่าน 5,000 ครั้ง

กทม.รณรงค์เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ สร้างทางข้ามหน้าโรงเรียน 308 แห่ง แล้วเสร็จ มี.ค.2563

 

               กทม. รณรงค์เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยในระดับเขตทั้ง 50 เขต พร้อมจัดทำทางข้ามหน้าโรงเรียนสังกัด กทม. 96 แห่ง อีก 308 แห่งแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2563

 

อ่านข่าว ปัดฝุ่น'ทางม้าลาย 3 มิติ'..คืนพื้นที่ปลอดภัยให้คนข้าม

 

               นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวตามที่ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าทั้งสิ้น 10,672 ครั้ง

 

               ขณะที่ผลการสำรวจของซูเปอร์โพลล์ เมื่อปี 2559 กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ทางม้าลาย ว่า 

 

               กทม. ได้ดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของ กทม. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการจราจรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

               ร่วมวางแนวทางลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน  รวมถึงมีคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยในระดับเขตทั้ง 50 เขต ของ กทม. ร่วมแก้ไขและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ 

 

อ่านข่าว ติดวงจรปิดทางม้าลาย3มิติอัจฉริยะ

 

               ขณะเดียวกันได้จัดให้มีโครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสังกัด กทม. โดยจัดทำทางข้ามสีแดง สัญลักษณ์จำกัดความเร็วที่พื้นทาง ป้ายแนะนำทางข้าม ป้ายเตือนคนข้าม ป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 96 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 308 แห่ง คาดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2563 

 

อ่านข่าว รณรงค์ทางม้าลายพื้นที่ปลอดภัยของประชาชน

 

               นอกจากนี้ สจส. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนภายใต้โครงการ School Care และร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ Street Hero เพื่อรณรงค์วินัยจราจร

 

               อีกทั้งจัดทำทางข้ามม้าลายสีแดงและทางม้าลาย 3 มิติ บริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรนำร่องภายในพื้นที่โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนหอวัง จากนั้นจะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ