วันที่ 2 ธ.ค. 2562 - นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในพิธีเปิดงานและมอบนโยบายในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการได้รับทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants)ประจำปี 2562 โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร

 

 

             และผู้ได้รับทุนเข้าร่วม ณ โรงแรมปริ๊นท์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ว่าปีนี้ทางคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 จำนวน 68 โครงการ จากที่มีผู้สนใจยื่นโครงการเข้าร่วมพิจารณา 474 โครงการ งบประมาณ 202 ล้านบาท

 

ล้อมคอก 'บูลลี่' ในโลกออนไลน์

 

 

ล้อมคอก 'บูลลี่' ในโลกออนไลน์

        โดยแบ่งเป็นการให้ทุน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ในสื่อออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 2.การรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 3.การขัดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่างๆ 4.เด็กติดเกมและการพนันออนไลน์ 5.การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ


     

 

 

         “ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อต่างๆในต่างประเทศ ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าสื่อดีสร้างสรรค์หลายผลงานเป็นฝีมือของคนไทยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนไทยเรามีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตนเองและสังคมโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ " ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

 

 

ล้อมคอก 'บูลลี่' ในโลกออนไลน์

        ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ดังนั้น เราต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านสื่ออย่างต่อเนื่องขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 68 โครงการที่ได้อาสาเข้ามาช่วยกันผลิตสื่อดี ขอให้ร่วมมือร่วมใจกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน ร่วมกันพัฒนาฝีมือคนไทย ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างสื่อที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

 

ล้อมคอก 'บูลลี่' ในโลกออนไลน์

        "อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ผลิตสื่อทุกโครงการมีการรายงานการดำเนินงานและรับการประเมินผลเป็นระยะ พร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสและถูกต้องด้วย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด” ปลัด วธ. กล่าว