สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ทั้งนี้กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆ มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มคุณใบตองเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ยแมวเหมียว
 


             วานนี้ เมื่อเวลา 17.34 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะเฝ้ารับเสด็จ

 

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มคุณใบตองเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ยแมวเหมียว

 

 

                   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มรูปเมวเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ทรงลงพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในการนี้เสด็จเข้าร้านภูฟ้าผสมผสาน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ และ ทรงอุ้มคุณใบตอง แมวทรงเลี้ยง เพื่อฉายพระรูปเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 

               กรมสมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มคุณใบตองเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ยแมวเหมียว

 

                   นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” นำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆ ของแมว สัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนานหลายพันปี เป็นทั้งเทพในอารยธรรมโบราณ เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรม เป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะและวรรณกรรม เป็นเครื่องมือช่วยคิดของนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นสัตว์มงคลในคติความเชื่อไทยโบราณ
 

                   กรมสมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มคุณใบตองเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ยแมวเหมียว

 

                   ในนิทรรศการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆ มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย ร้านภูฟ้าผสมผสานจัดทำสินค้าประกอบนิทรรศการ อัญเชิญภาพการ์ตูนแมวฝีพระหัตถ์มาจัดทำเป็นเสื้อยืด กระเป๋า พวงกุญแจ สมุด และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ จำหน่ายในโอกาสนี้ด้วย
 
                   

 

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มคุณใบตองเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ยแมวเหมียว

 

                 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.  ที่ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มคุณใบตองเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ยแมวเหมียว