เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน  ที่ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้เข้าร่วมประชุมหารือกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ, นางกรณิศ งานสุคนธ์รัตนา, น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์, นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์, น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์, นายศิริพงษ์ รัศมี และนายจักรพันธ์ พรนิมิตร เพื่อหารือมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด การร่วมทำชุมชนสีขาว และการให้ความรู้ทางกฏหมายให้กับประชาชนใน ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้กับประชาชน พร้อม สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ โดย ส.ส. ได้นำปัญหาในพื้นที่มาหารือ

ยธ.หารือมาตรการป้องกันยาเสพติด

          นายสามารถ กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในเรื่องยาเสพติด เรื่องการให้ความรู้ทางกฏหมาย การให้การช่วยเหลือทางกองทุนยุติธรรม สำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ยธ.หารือมาตรการป้องกันยาเสพติด

          ขณะที่ น.ส.ธณิกานต์ พร้อม นายศิริพงษ์ และ น.ส.ฐิติภัสร์ ได้กล่าวขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้การสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ของพวกตนอย่างดีเยี่ยม โดยได้ให้ นายสามารถ ลงพื้นที่ทำงานบูรณาการกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เร่งให้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน ส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก จึงฝากพวกตนซึ่งเป็น ส.ส. มาขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่ง