กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำ วันที่ 26 พ.ย.2562 เพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ลดฝุ่นละออง ในพื้นที่ 37 เขต 

 

               สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ วันที่ 26 พ.ย. 2562 จำนวน 37 เขต ดังนี้

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต

 

ห่วงฝุ่นพุ่ง กทม.ระดมฉีดละอองน้ำ 37 เขต