กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ลดฝุ่นละออง วันที่ 25 พ.ย.2562 นี้


อ่านข่าว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต
 

               สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ วันที่ 25 พ.ย. 2562 หลายพื้นที่ ดังนี้

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

 

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่

 

เผื่อเวลา กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่นหลายพื้นที่