วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ Wassana Nanuam เผย พะจุณณ์ ถอดรหัส เสื้อสีส้ม ของ ป๋าเปรม ชี้ ป๋าท่านไม่ได้รังเกียจ คนเสื้อสีเหลือง หรือสีแดง แต่ท่านรังเกียจ คนไม่ดี ที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จงรักภักดี

 

 

 

               ...ป๋า ใส่ เสื้อสีส้ม สีสมานฉันท์ เหลือง - แดงผสมกัน ปรองดอง

               สีส้ม : ในเวลานั้น ไม่ใช่สีของ พรรคอนาคตใหม่..

               แต่ ไม่ใช่ แค่เพราะ สีส้ม เป็น สีวันพฤหัสฯ วันเกิด ป๋าเปรม เท่านั้น

               ที่ทำให้ ช่วง หลังๆ มานี้ พล.อ.เปรม เปลี่ยนจากสวมเสื้อชมพู ซึ่งเป็นสีที่ท่านชอบ มาสวมเสื้อสีส้ม

               “ขณะนั้นบ้านเมืองเกิดความแตกแยก ท่านจึงเลือกสวมเสื้อสีส้ม เพราะเป็นสีผสม ระหว่างสีเหลือง กับสีแดง ป๋าท่านไม่ได้รังเกียจคนเสื้อสีเหลือง หรือสีแดง แต่ท่านรังเกียจคนไม่ดี ที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จงรักภักดี” พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป ลูกป๋า เล่า

 

 

 

พะจุณณ์ ถอดรหัส เสื้อสีส้ม ของ ป๋าเปรม

 

 

 

พะจุณณ์ ถอดรหัส เสื้อสีส้ม ของ ป๋าเปรม