สำนักข่าวความสงบ ของกระทรวงป้องกันความสงบ ได้รายงานว่า 22 พฤศจิกายน 2562 คณะศาลอาญา ศาลประชาชนขั้นต้น แขวงจำปาสัก ได้พิพากษาจำคุก นางฮวยเฮือง ไชยะบูลี หรือ นางหมวย อายุ 30 ปี อาชีพค้าขาย บ้านสะเหล้า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก จำคุก 5 ปี พร้อมทั้งปรับเป็นเงิน 20 ล้านกีบ โทษฐานโฆษณาต่อต้าน สปป.ลาว

 

 

 

              ย้อนไปเมื่อ 12 กันยายน 2562 ตำรวจเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ได้ควบคุมตัว นางฮวยเฮือง ไชยะบูลี หรือ นางหมวย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะนางหมวย ได้กระทำการโฆษณาต่อต้าน สปป.ลาว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

              ผ่านการค้นคว้าข้อมูลหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ประกอบในสำนวนคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบด้านและภาววิสัยแล้ว เห็นว่า นางหมวย มีการกระทำผิดอาญาจริง

              คณะศาลอาญา ศาลประชาชนขั้นต้น แขวงจำปาสัก จึงพิจารณาลงโทษ นางหมวย ในสถานโฆษณาต่อต้าน สปป.ลาว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 117 ลงโทษจำคุก 5 ปี และปรับไหม 20 ล้านกีบ

              ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 117 ระบุว่า บุคคลใด หากได้โฆษณาใส่ร้ายป้ายสี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บิดเบือนแนวทางของพรรค และนโยบายของรัฐ ออกข่าวอกุศล ทำให้มีความวุ่นวายด้วยพูด การเขียน การพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิดีโอ เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่มีเนื้อหาต่อต้าน สปป.ลาว เพื่อทำให้อำนาจแห่งรัฐอ่อนแอลง จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพ ตั้งแต่ 1 - 5 ปี และจะถูกปรับ 5 ล้านกีบ ถึง 20 ล้านกีบ

 

 

 

              อนึ่ง ตำรวจเมืองโพนทอง ได้รายงานพฤติกรรมของนางหมวยว่า นับแต่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของลาว นางหมวยได้โฆษณาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจที่ผิด และปั่นป่วนสังคม

              ที่ผ่านมา อำนาจการปกครองท้องถิ่น ได้ตักเตือนและให้การศึกษาอบรมนางหมวยหลายครั้งแล้ว แต่นางหมวยก็เคลื่อนไหวโฆษณาผิดกฎหมาย

 

 

 

ด่วน จำคุก 5 ปี หมวย ปากเซ เน็ตไอดอลการเมือง

 

 

 

ด่วน จำคุก 5 ปี หมวย ปากเซ เน็ตไอดอลการเมือง

 

 

 

ด่วน จำคุก 5 ปี หมวย ปากเซ เน็ตไอดอลการเมือง

 

 

 

ด่วน จำคุก 5 ปี หมวย ปากเซ เน็ตไอดอลการเมือง

 

 

 

ด่วน จำคุก 5 ปี หมวย ปากเซ เน็ตไอดอลการเมือง

 

 

 

--------------------