วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพันเอก สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Care Platform)

 

             และร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (National Digital Healthcare Standard) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

สธ.จับมือCATพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาสุขแห่งชาติ

 

         นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการร่วมกัน 4 ประการ คือ พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Platform) ขับเคลื่อนมาตรฐานสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (National Digital Healthcare Standard) พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและระบบสนับสนุน

 

 

สธ.จับมือCATพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาสุขแห่งชาติ

            และร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) ที่จะทำให้ประชาชนทราบข้อมูลและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ช่วยในการตัดสินใจดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

      

 

 

          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนามาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับส่งข้อมูลได้อย่างทันทีทันใด รวมทั้งยังมีเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลหรือ Tele Medicine ที่ข้อมูลจะถูกส่งจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังระบบต่าง ๆ ช่วยให้ทีมแพทย์ วินิจฉัยอาการโรคได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารเข้าใจตรงกันได้แม่นยำมากขึ้น ทำให้ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพมีปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีศักยภาพสูง ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงข้อมูลได้ตามมาตรฐานสากล

 

 

สธ.จับมือCATพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาสุขแห่งชาติ

           ด้านพันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจและพร้อมที่จะนำงานด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมต่างที่มีอยู่มาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งการร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในอนาคต